• نامه به ریاست محترم جمهور

  1399/05/03

  از آنجایی که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در چند سال گذشته به همین رویه بوده و منجر به عقب ماندگی شدید حقوق آنان از نرخ رسمی تورم شده و دریافتی آنان را در مقابل قیمت واقعی مایحتاج ضروری زندگی بسیار ناچیز و اندک نموده...

  ادامه ...
 • فروش مال غیر

  1399/05/02

  « شستا» مجموعه ای از شرکت ها و موسسات مالی است که از محل دارایی ها و منابع نقدی و غیرنقدی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است. در این مجموعه از کارخانه ی سیمان تا هلدینگ وجود دارد. شرکت هایی زیر پوشش ۱۰ هلدینگ تخصصی در صنایع دارویی، پتروشیمی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، حمل و نقل و صنایع سیمان اداره می شوند.

  ادامه ...
 • صدای کارگر

  1399/05/01

  به کدامین گناه ، در لحظاتی که کارگر مظلوم و محروم برای تامین معیشت ، جان خود را در طبق ناملایمات از گرانی و اپیدمی ویروس کرونا و عدم امنیت شغلی گذاشته تا حداقل فرزندانش قوت لایموت داشته باشند

  ادامه ...