• فروش مال غیر

  1399/05/02

  « شستا» مجموعه ای از شرکت ها و موسسات مالی است که از محل دارایی ها و منابع نقدی و غیرنقدی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است. در این مجموعه از کارخانه ی سیمان تا هلدینگ وجود دارد. شرکت هایی زیر پوشش ۱۰ هلدینگ تخصصی در صنایع دارویی، پتروشیمی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، حمل و نقل و صنایع سیمان اداره می شوند.

  ادامه ...
 • صدای کارگر

  1399/05/01

  به کدامین گناه ، در لحظاتی که کارگر مظلوم و محروم برای تامین معیشت ، جان خود را در طبق ناملایمات از گرانی و اپیدمی ویروس کرونا و عدم امنیت شغلی گذاشته تا حداقل فرزندانش قوت لایموت داشته باشند

  ادامه ...
 • یادداشت روز

  1399/04/30

  فیلمی که از شورای عالی کار بیرون آمده بود همه دیدیم که نمایندگان کارگری قاطعانه از حقوق کارگران دفاع می کردند دیدیم که جناب آقای خدایی در جلسه اظهار داشتند ما اقتصادان نیستیم که تحلیل اقتصادی داشته باشیم وکارشناس امور اجتماعی هم نیستیم که مسایل اجتماعی کشوربه ما ربط داشته باشد

  ادامه ...