1398/07/16

بسته سلامت امروز ،

خاصیت درمانی فوق العاده پای مرغ

۱-درمان پوکی استخوان

۲-درمان راشیتسم

۳-درمان صدای مفاصل 

۴-جایگزین قرص غضروف ساز

۵-منبع گلوکزامین

۶- ترمیم کننده شکستگی استخوان