1399/04/31

کارگران و بازنشستگان ارجمند

باسلام و ادب  :
همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده  ۱۶۷ قانون کار اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت  .
ب - دونفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد  .
ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان(یک نفر از بخش کشاورزی  ) به انتخاب کانون عالی کارفرمایان  .
د - سه نفر از نمایندگان کارگران  (یک نفر از بخش کشاورزی  ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  .

در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ برگ دیگری از دفتر قطور بی توجهی  و بی عدالتی دولت بی تدبیر و ناامیدی به قشر عظیم کارگران و بازنشستگان ورق خورد و در کمال ناباوری شاهد ایجاد تغییرات در ترکیب اعضای شورای عالی کار و افزایش یک نفر به نمایندگان دولت و دو نفر به نمایندگان کارفرمایان بمنظور پایمال نمودن حقوق نا چیز کارگران و بازنشستگان بوده و دیدیم که شورای فرمایشی مذکور  ((بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگران  )) مصوبه افزایش دستمزد سال  ۱۳۹۹ را به تصویب رسانده که ایرادات بسیاری بر آن وارد است  .
از رئیس شورایعالی کار  (وزیر تعاون آقای شریعتمداری  ) در خواست داریم جهت تنویر افکار عمومی به سئوالات زیر پاسخ دهند :
۱ - آیا بهتر نبود در این سال های پایانی دولت که علیرغم وعده های پوشالی تاکنون کارنامه و عملکرد خوبی در دفاع از حقوق کارگران از خود ارائه نداده ، بجای پایمال نمودن حقوق حقه عده زیادی از مردم این کشور که همگی زحمتکش بوده و با قطرات خون و عرق جبین خود چرخهای عظیم اقتصادی و خدماتی این کشور را به حرکت در آورده و لقمه نانی حلال برای خانواده خود تهیه می نمایند  ، چشمان خود را به روی واقعیت های جامعه می گشودید و افزایش مزد سال جاری را با در نظر گرفتن ماده  ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های واقعی زندگی تصویب می کردید  .
۲ - آیا افتخار دولت و کارفرمایان در این است که کارگران و بازنشستگان شرمنده خانواده خود بوده و سفره امسالشان کوچکتر از سفره سال گذشته شود؟ 
۳ - چگونه است که کارفرمایان افزایش های سرسام آور مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و....  که ناشی از سیاست های غلط دولت نا کارآمد می باشد را میپذیرند ولی با افزایش حقوق کارگران آن هم در حدی که قدرت خرید سال گذشته شان حفظ شود  ، مخالفت مینمایند؟
۴ - آیا برای تعیین حداقل مزد امسال نگاهی به خط فقر داشته اید ؟
۵ - آیا از میزان افزایش اجاره بهای مسکن خبر دارید  ؟
۶ - آیا از میزان افزایش قیمت مایحتاج ضروری مردم مثل  : خوراک  ، پوشاک  ، دارو  ، درمان  ،
تحصیل و.... خبر دارید ؟
۷ - آیا برای افزایش قیمت سوخت و سایر حامل های انرژی هم به همین روش عمل کردید؟
۸ - آیا از افزایش قیمت ارز که تآثیر مستقیم در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم دارد خبر دارید ؟
۹ - آیا تا به حال شرمنده فرزندان جوان خود که در آستانه ازدواج قرار دارند شده اید؟
۱۰ - آیا حال بیمار رنجوری که توان پرداخت هزینه دارو و درمان ندارد را درک کرده اید؟
۱۱ - در آینده چه چیزی را بعنوان سند افتخار دوران خدمت و صدارت خود بیان خواهید کرد؟
در خاتمه ما کارگران و بازنشستگان ضمن حمایت قاطع از نظرات و مواضع نمایندگان کارگران در شورای عالی کار  ، تا آخر فروردین ماه سال جاری منتظر تجدید نظر و اصلاح مصوبه این شورا مانده ودر صورت عدم احقاق حقوق از دست رفته مان ضمن ارجاع موضوع به مراجع ذیربط  ، تدابیر دیگری اتخاذ خواهیم نمود که مسئولیت و عواقب آن بعهده جنابعالی و دولت خواهد بود .

   ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ))
     سوره شعراء-آیه۲۶

 

 

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان اصفهان