المپیاد ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت عنوان طرح نسیم سلامت ۱-خواهران در رشته های دارت،تیراندازی با تفنگ بادی،تنیس روی میز ،شطرنج،شنا،بدمینتون ۲-برادران در رشته های دارت ، تیر اندازی با تنفنگ بادی ،تنیس روی میز ،شطرنج ،شنا، فوتبال دستی ۳-کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران (از کار افتاده کلی،همسر بازمانده )از زن و مرد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با داشتن ۴۵ سال سن به بالابرای خواهران و ۵۰ سال به بالا برای برادران مجاز به شرکت در المپیاد می باشند ۴-برگزاری مسابقات مقدماتی از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ لغایت ۹۸/۰۸/۲۰ متناسب با اسامی ارسالی از سوی کانون های بازنشسته استانی می باشد. ۵-شرکت کنندگان در یک رشته ورزشی میتوانند شرکت نمایند. ۶-مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الف)یک برگ فتوکپی دفترچه بیمه و شماره تلفن همراه ب)درخواست کتبی شرکت در مسابقه ج)مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۹۸/۰۷/۲۵