تجمع بزرگ بازنشستگان، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سراسر کشور با اتحاد، همدلی و حضوری یکپارچه هدف تجمع : رفع تبعیض بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری محل تجمع :اصفهان ، روبروی استانداری زمان تجمع : روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـ ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواسته ها : ۱ - اصلاح و ترمیم همسان‌سازی بازنشستگان ، مستمری بگیران ، از کار افتادگان و جانبازان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ۲ - رفع تبعیض و بی عدالتی بین بازنشستگان لشکری و کشوری و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ۳ - ضرورت اجرای صحیح و دقیق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مطابق نرخ واقعی تورم‌ و هزینه های زندگی برای تمامی سطوح مزدی بدون قید و شرط ۴ - ضرورت دیده شدن حقوق حقه و قانونی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال 1400