ثبت نام المپیاد ورزشی بازنشستگان مدارک مورد نیاز : 1-کپی دفترچه بیمه 2-انتخاب رشته ورزش 3-شماره همراه