1398/09/18

ششمین المپیاد فرهنگی ،ورزشی ،بانوان کارگر بازنشسته و مستمر بگیر سازمان تأمین اجتماعی اصفهان

ششمین المپیادفرهنگی ،ورزشی ،بانوان کارگر بازنشسته و مستمر بگیر سازمان تأمین اجتماعی اصفهان

در ششمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی نفرات برتر به شرح ذیل:

رشته تیراندازی نفر اول سرکار خانم سلیمانی مدل طلا

رشته شنا رده سنی ۴۵-۵۵ سرکار خانم حدیدی نفر دوم مدال نقره

رشته شنا رده سنی ۵۵-۶۵ سرکار خانم زمانی نفر سوم مدال برنز

رشته بدمینتون سرکار خانم معتمدی نفر سوم مدال برنز

رشته تنیس روی میز سرکار خانم صفائی نفر سوم مدال برنز