1398/07/29

برگزاری جلسه مشترک با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی, دکتر کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی , هیأت رئیسه محترم کانون عالی

روز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ جلسه مشترکی با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر سالاری, دکتر کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی , هیأت رئیسه محترم کانون عالی آقایان: ۱- مهندس بیات , ۲- مهندس اسدی , ۳- مهندس شادبخش و هیأت رئیسه و تعدادی از اعضای محترم هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان در محل دفتر مدیر عامل سازمان واقع در تهران خیابان آزادی ,ساختمان مرکزی از ساعت۱۲ ظهر الی ۱۵ عصر برگزار گردید و ...

روز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ جلسه مشترکی با حضور مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر سالاری, دکتر کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی , هیأت رئیسه محترم کانون عالی آقایان:
۱- مهندس بیات , ۲- مهندس اسدی , ۳- مهندس شادبخش و هیأت رئیسه و تعدادی از اعضای محترم هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان در محل دفتر مدیر عامل سازمان واقع در تهران خیابان آزادی ,ساختمان مرکزی از ساعت۱۲ ظهر الی ۱۵ عصر برگزار و موارد ذیل توسط رئیس و سخنگوی کانون اصفهان جناب آقای حاج سید حسن هاشمی به نمایندگی از طرف هیأت مدیره  مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت: 
۱ - ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران و تسریع در امر اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان مستند به بند ,, ب ,,از ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اسلامی ایران به تاریخ ,,۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 
۲ - ضرورت بهبود وضعیت درمان در بیمارستانها و درمانگاه های تحت پوشش و مالکیت سازمان تامین اجتماعی وآسیب شناسی تخصصی درمان در بیمارستانها و درمانگاه های ملکی سازمان.
۳ - عدم واگذاری اموال و دارائیهای سازمان تامین اجتماعی (شرکت های شستا )و پیشگیری از زدن چوب حراج به اندوخته های سازمان.
۴ - ضرورت ایجاد امکانات و خدمات رفاهی , تفریحی و ورزشی جهت بهره مندی بازنشستگان و مستمری بگیران و سالمندان تحت پوشش آن سازمان
۵ - رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداختها و تسهیلات اعطایی به کارکنان سازمان و کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش.
۶ - عدم تکافوی امکانات و فضای موجود در بیمارستان های شریعتی , غرضی و فاطمه زهرای نجف آباد و درمانگاه های تحت پوشش وضرورت احداث و راه اندازی بیمارستان میلاد
۷ - ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی و درمانی بازنشستگان و اختصاص درمانگاه های ویژه سالمندان.
در این جلسه از نقطه نظرات کانون عالی و دکتر کامران و پاسخگویی های مثبت و امیدوار کننده دکتر سالاری و سایر اعضای محترم هیأت مدیره بهره‌مند و استفاده گردید.