بازنشسته / مستمری بگیر محترم: لطفاً پیش از ادامه فرآیند ثبت نام بیمه درمان تکمیلی مفاد مندرج در این صفحه را به دقت مطالعه فرمائید.

 • قرارداد بیمه مازاد درمان (تکمیلی) و بیمه عمر در سال جاری از تاریخ 1397/09/01 لغایت 1398/08/30 به مدت یکسال می باشد.
 • با توجه به ضوابط قرارداد بیمه مازاد درمان (تکمیلی) و بیمه عمر کسر از حقوق ثبت نام کننده و افراد تحت تکفل از آذرمان 1397 اعمال، و بازنشسته و افراد تحت تکفل در صورت کامل بودن شرایط در شعبه تأمین اجتماعی و کسر بابت بیمه تکمیلی مجاز به استفاده از بیمه تکمیلی و بیمه عمر از تاریخ شروع قرارداد می باشند. در صورت کامل نبودن پرونده و عدم کسر، هیچ مسئولیتی به عهده کانون نمی باشد و خانواده ها موظف اند تا حصول اطمینان و کسر مبلغ پیگیری نمایند.
 • کسانی که در سال های قبل دارای بیمه تکمیلی بوده باشند می بایست هر ماه با دریافت فیش حقوقی از کسر بیمه تکمیلی از حقوق خوداطلاع حاصل نمایند، در صورت تعلیق و یا به هر دلیل حق بیمه تکمیلی کسر نشود، در جهت رفع مشکل با مراجعه به کانون می بایست اقدام نمایند.
 • با توجه به ضوابط ثبت نام قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر، ثبت نام همسر به همراه فرد اصلی الزامی می باشد، مگر در مواردی که همسر خود شاغل یا بازنشسته و یا تحت تکفل فرزند دارای بیمه تکمیلی باشد، که ارائه فیش حقوقی، کپی فترچه و تصویر بیمه تکمیلی تحت پوشش فرزند الزامی می باشد تا خود شخصاً بیمه تکمیلی ثبت نام کنند.
 • در صورت تمایل برای ثبت نام افرادتحت کفالت، بازنشسته می بایست کلیه افراد (فرزندان و والدین) که به تبع بیمه شده اصلی دارای دفترچه بیمه می باشند را بیمه تکمیلی کنند و امکان انتخاب گزینشی میان آنها وجود ندارد. در صورت رعایت نکردن این بند مسئولیت عدم سرویس دهی شرکت بیمه گذار، به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد. ضمناً برای ثبت نام باید نفر اصلی و یا همسرش برگه ثبت نام را امضاء نمیاند. در صورت مراجعه فرزندان برای ثبت نام پدر، مادر و تبعی باید وکالت نامه محضری به همراه داشته باشند.
 • در صورت ثبت نام امکان تغییر و انصراف تا پایان قرارداد وجود ندارد مگر در موارد (ازدواج، فوت، طلاق، اشتغال به کار، خروج از کفالت و سربازی) که در این صورت باید فوراً به کانون اطلاع داده شده و در صورت عدم اطلاع رسانی به کانون، مسئولیتی در قبال وجوه کسر شده از شما و افراد تبعی متوجه کانون نخواهد بود.
 • خیلی مهم: چنانچه به هر دلیل دفترچه تبعی در شعبه مربوط اعتبار نداشته باشد نمی تواند از بیمه درمان تکمیلی استفاده نماید.در صورت ابطال دفترچه باید بلافاصله نامه ابطال تحویل واحد بیمه تکمیلی کانون شده تا پایان پوشش بیمه تکمیلی اقدام گردد، در غیر اینصورت و عدم ارائه نامه ابطال هیچ گونه مسئولیت بابت کسر بیمه تکمیلی بعد از خروج از کفالت به عهده کانون نیست و هیچ مبلغی مسترد نمی گردد.
 • استفاده از خدمات بیمه تکمیلی و بیمه عمر منوط به کسر حق بیمه توسط شعبه تأمین اجتماعی مربوط هست و دریافت معرفی نامه و تحویل فاکتور ظرف مدت 45 روز بعد از کسر از حقوق امکان پذیر می باشد و در صورت عدم کسر خانواده ها باید شخصاً پیگیری نمایند.
 • در صورتی که اشخاص پس از ثبت نام تصمیم به انتقال پرونده خود از شعب تأمین اجتماعی استان البرز به دیگر استان ها و شهرستان های کشور بگیرند، باید با نامه درخواست انتقال پرونده از شعبه مربوطه به کانون مراجعه و با تسویه باقیمانده حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر انتقال خود را فراهم نمایند، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده ایشان (صاحب پرونده) می باشد.
 • زمان ثبت نام و انصراف هر سال ماه آبان شروع و ماه بهمن به پایان می رسد، پس از این تاریح هیچ گونه حذف و اضافه انجام نمی شود.
 • فرزندان تحت تکفل که دارای بیمه تکمیلی باشند در صورتی که در طول قرارداد به هر دلیل از تکفل خارج شوند باقیمانده ماه های بیمه عمر از سرپرست خانواده دریافت ی شود و تا آخر سال قرارداد دارای بیمه عمر بوده و در صورت فوت، خانواده ها می توانند بیمه عمر فوت شده را با ارائه مدارک لازم درافت نمایند و در قرارداد بعدی حذف می شود.
 • با توجه به اینکه همه ی کسانیکه دارای بیمه تکمیلی و بیمه عمر می باشند در صورت فوت خانواده ها موظف به ارائه مدارک فوتی می باشند و در صورت عدم مراجعه تا زمان تعهد پرداختی هیچ گونه مسئولیتی به عهده کانون نمی باشد.
 • تکمیل فرم ثبت نام به مفهوم قرار گفتن فرد اصلی و افراد تبعی در لیست بیمه تکمیلی و بیمه عمر نیست و خود فرد شخصاً باید با دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه www.tamin.ir و یا با مراجعه حضوری به کانون، از برقراری بیمه تکمیلی و عمر اطمینان حاصل نمیاند و در صورت عدم پیگری مسئولیت به عهده ثبت نام کننده می باشد.

جهت جستجوی اولیه در سیستم بیمه تکمیلی کانون لطفاً ابتدا کد ملی و کد مستمری خود را در کادرهای مربوطه وارد نمایید