وام روشی برای رشد عرضه پول در اقتصاد و همچنین یک رقابت برای معرفی محصولات جدید و توسعه عملیات تجاری به حساب می آید.
در حال حاضر کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان به عنوان متولی معرفی بازنشستگان محترم به بانک رفاه کارگران جهت دریافت تسهیلات کم بهره و کوچک ایفای نقش می نماید.
کلیه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سطح شهر اصفهان که به واسطه دریافت تسهیلات قصد دارند تا بخشی از هزینه مسکن یا مشکلات مالی به وجود آمده خود را مرتفع سازند چنانچه دارای شرایط ذیل می باشند می توانند تسهیلات را دریافت کنند.

شرایط و ضوابط دریافت وام ضروری

  • الویت با متقاضیانی است که تاکنون از وام ضروری استفاده نکرده باشند
  • مبلغ وام سی میلیون ریال و فقط به شخص بازنشسته یا مستمری بگیر پرداخت می شود
  • وام گیرنده هیچگونه بدهی یا چک برگشتی به هیچ یک از بانک ها نداشته باشد
  • تکمیل فرم، حقی را برای دریافت وام برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد
  • در صورت ازدیاد تعداد متقاضی دریافت وام، اعطای تسهیلات فقط از طریق برگزاری قرعه کشی مقدور خواهد بود