1400/12/15

برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان

برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان

با سلام و احترام :
نظر به اینکه اعتبار قانونی کانون در تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به پایان می رسید، لذا به استناد ماده ۱۳۴ قانون کار و دستور العمل مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین آگهی مجمع عمومی عادی مرحله اول کانون در روزنامه رسمی کار و کارگر بتاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ تحت شماره ۸۷۸۹ درج و از عموم بازنشستگان دعوت گردید تا در جلسه مجمع عمومی عادی مرحله اول کانون که رأس ساعت  ۱۰ صبح روز شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در محل سالن اجتماعات تالار سعی به آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، بلوار دانشگاه اصفهان، روبروی مرکز آموزش توپخانه، خانه کارگر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند و از کاندیداهای عضویت هیأت مدیره و بازرسین درخواست گردید حداکثر ظرف مدت  ۱۰ روز ( تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ) به منظور ثبت درخواست خود با به همراه داشتن تصویر شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس ۳×۴ به دبیرخانه کانون مراجعه فرمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی مرحله اول:

۱ - ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره.
۲ - ارائه گزارش خزانه دار و بازرس 
۳ - تصویب ترازنامه و صورت های مالی کانون  .
۴ - انتخابات هیأت مدیره و بازرسین کانون  .
که متاسفانه این مجمع عمومی به حدنصاب قانونی خود نرسید و مقرر گردید مجددأ آگهی مجمع عمومی عادی مرحله دوم در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر صادر گردد.
در آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم کانون کارگران بازنشسته شهرستان اصفهان که در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر بتاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ و تحت شماره ۸۸۲۴ صادر گردید، از کلیه کارگران بازنشسته عضو کانون درخواست گردید تا در جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم کانون که بشرح ذیل برگزار می گردد شرکت نمایند: 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم:
۱ - روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ عصر در محل سالن اجتماعات  ( تالار سعی  ) خانه کارگر به آدرس فوق الاشاره با دستور جلسه گزارش هیأت مدیره و بازرسین و معرفی کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسین.
۲ - روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر با دستور جلسه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسین کانون در شعب هشتگانه تامین اجتماعی شهرستان اصفهان  (شعبه یک، شعبه دو، شعبه سه، شعبه چهار، شعبه پنج، شعبه شش، شعبه رهنان و شعبه خوراسگان) از کلیه کارگران بازنشسته مشمول قانون کار  (بیمه اجباری) که تمایل به شرکت در مجمع عمومی و انتخابات را دارند دعوت می گردد با در دست داشتن کارت ملی و یا دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به محل‌ های تعیین شده  (مجمع در محل تالار سعی خانه کارگر و انتخابات در شعب هشتگانه تامین اجتماعی) مراجعه نمایند.
که در نهایت مجمع عمومی برگزار و ضمن گزارش رئیس هیأت مدیره  جناب آقای سیدحسن هاشمی، گزارش مالی کانون نیز توسط آقای علیرضا منصوری بازرس محترم کانون به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید و مورد تایید مجمع قرار گرفت.
انتخابات نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ با نظارت دقیق هیأت نظار منتخب مجمع و نظارت کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی برگزار و ضمن تایید صحت انتخابات در هر شعبه و امضای صورت جلسه مربوطه، صندوق های آراء مأخوذه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل و پس از تجمیع آراء توسط هیأت رئیسه منتخب مجمع تایید و صورت جلسه گردید.