1401/04/14

ارسال نامه ریاست هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان به آقای میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

ارسال نامه ریاست هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان به آقای میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای میرهاشم موسوی

با سلام و احترام

      همانگونه که مستحضرید این روزها اصلی ترین دغدغه فکری و نگرانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر، اقدام غیرقانونی و غیرمتعارف هیأت وزیران در دستکاری پیشنهاد آن سازمان محترم درخصوص افزایش حقوق و تعدی به سفره معیشتی آنان می باشد .

      اوضاع اسفناک اقتصادی موجود و ناتوانی دولت در مهار تورم ، امان مردم بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران که از اقشار کم درآمد جامعه هستند را بریده وصدای خرد شدن استخوان آنان بلندتر و واضح تر از همیشه به گوش می رسد و انجام اقدامات نمایشی و فریبکارانه و دروغ پردازی مسئولین در رسانه ملی نه تنها کمکی به حل مشکلات مردم نمی کند بلکه باعث افزایش ناراحتی آنان و بی اعتمادی بیشتر به مسئولین می گردد.

      در این شرایط بحرانی که تمام توان کانونهای بازنشستگی صرف رساندن صدای اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران به گوش دولتمردان  جهت احقاق حقوق حقه و قانونی آنان می گردد ، وعده مدیرعامل سازمان در رسانه ملی مبنی بر اختصاص سهمیه مسافرت رایگان به مشهد مقدس که بنظر می رسد با هدف سرگرم نمودن بازنشستگان وکانونهای بازنشستگی جهت کاهش شدت اعتراضات آنان طراحی شده  مورد پذیرش نبوده و این کانون مراجعین و متقاضیان را به شعب آن سازمان محترم هدایت خواهد نمود.

     بازنشستگان و مستمری بگیران کلانشهر اصفهان در این مقطع زمانی دریافت حقوق برمبنای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار درخصوص سایر سطوح  را حق قانونی و شرعی خود دانسته و در مسیر احقاق مطالبات کامل و قطع دست دولت از جیبشان  از هیچ کوششی فروگذار نبوده و از دریافت هرگونه صدقه و کمک خیریه ای بیزارند.

    بدیهی است پس از ابطال مصوبه غیرقانونی دولت و افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به میزان 38% بعلاوه 5.151.640 ریال و در صورتی که آن سازمان محترم امکان اعزام سالیانه 10% از کل بازنشستگان و مستمری بگیران(16000 نفر برای کلانشهر اصفهان) به این سفر معنوی را فراهم نماید ، این کانون آمادگی ثبت نام از متقاضیان محترم را خواهد داشت.

 

 

 

 

و من الله التوفیق                                                   

سید حسن هاشمی

رئیس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان