بیمه درمان تکمیلی

کلیه فرآیندهای مربوط به بیمه تکمیلی شامل: ثبت نام، انصراف و همچنین تعهدات درمانی، مراکز درمانی طرف قرار داد، اطلاع از وضعیت معرفی نامه های در جریان و هزینه های قطعی شده

ثبت نام بیمه تکمیلی

بیمه عمر

آشنایی با قوانین بیمه عمر، اطلاع از وضعیت واریز وجوه خسارتی و ...

تأمین اجتماعی

سامانه فیش حقوق

با مراجعه به سامانه فیش و احکام مستمری سازمان تأمین اجتماعی کشور و با وارد نمودن شماره ملی، شماره مستمری و شماره سریال شناسنامه فرد دریافت کننده مستمری به عنوان رمز عبور، می توانید آخرین حکم یا فیش حقوقی خود را از این سامانه دریافت کنید.

زیارتی و گردشگری

اطلاع از برنامه های سفرهای زیارتی کانون شهرستان، ثبت نام آنلاین در سفرها

اتوماسیون

سیستم اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات ویژه مدیران و کارمندان کانون های سطح شهرستان

رویدادهای پیش رو

وبلاگ