1400/12/18

نامه به وزیر محترم کار در خصوص ماده 96 قانون تأمین اجتماعی

نامه به وزیر محترم کار در خصوص ماده 96 قانون تأمین اجتماعی

جناب آقای دکتر عبدالملکی

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

   همانگونه که خاطر عالی مستحضر است ماده 96 قانون تأمین اجتماعی ، سازمان را مکلف نموده حداقل سالی یکبار نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام نماید که عین ماده مذکور بشرح زیر تقریر می گردد:

 "ماده 96- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."

عدم افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس نرخ واقعی تورم در سالهای گذشته و همچنین اعمال افزایشهای حقوق به روش پلکانی معکوس که روشی بسیار غیر کارشناسی و غیرقابل پذیرش بوده، منجر به عقب ماندگی حقوق و مزایای بازنشستگان از نرخ واقعی تورم جامعه و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشت آنان شده است.

براساس اعلام مراجع رسمی، متأسفانه در چند سال اخیر نرخ تورم بالای 40% بوده در حالی که حقوق بازنشستگان هیچگاه با چنین رشدی مواجه نبوده و در بهترین حالت تقریباً نصف نرخ تورم  اعلام شده افزایش داشته است.

همچنین طبق مطالعات و برآورد کارشناسان علم اقتصاد سبد معیشت برای یک خانواده 4 نفره در حال حاضر بالای 9 میلیون تومان است که بر این اساس موارد متعددی به ذهن متبادر می گردد:

  1. براساس نظر و تأکیدات اخیر ریاست محترم جمهوری مبنی بر خروج تمامی آحاد جامعه از زیر خط فقر، شایسته است جهت تحقق این امر کف حقوق هر بازنشسته و مستمری بگیر حداقل 9 میلیون تومان تعیین و پرداخت گردد.
  2. اصولاٌ هزینه های اقلام سبد معیشت برای یک خانواده 4 نفره جوان تعیین و ملاک محاسبه قرار می گیرد در حالی که هزینه های واقعی و مشهود یک بازنشسته بدلیل وجود مخارج سنگین درمان، مسکن، ازدواج فرزندان و ... تقریبا بیش از 12 میلیون تومان در ماه و کف حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر در سال 1400 تقریباً 5/3 میلیون تومان درماه می باشد. بنظر شما این بازنشسته کسری درآمد خود را از چه طریقی می تواند تأمین نماید؟
  3. آیا توان کار کردن مجدد دارد یا اگر هم داشته باشد قوانین دست و پاگیر تأمین اجتماعی چنین اجازه ای به او می دهد؟
  4. چرا بجای ترمیم حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر و خارج نمودن آنان از زیر خط فقر، با اجرای افزایش حقوق به روش پلکانی معکوس  بدنبال سوق دادن افراد میانه بگیر و بالاتر به زیر این خط می باشید؟

    درادامه خاطر نشان می سازد منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه پرداختی بیمه شدگان در زمان اشتغال تأمین می گردد و براساس قانون هر شخصی باید در زمان بازنشستگی، براساس مجموع حق بیمه ای که به سازمان واریز نموده، از حقوق و مزایا بهره مند گردد و اعمال افزایش حقوق پلکانی معکوس صرفاً راهی برای کاهش تعهدات سازمان نسبت به بازنشستگان و مستمری بگیران در سایر سطوح باز نموده و علیرغم ظاهر فریبنده و عوام پسندی که دارد، هیچ منفعتی برای بازنشستگان حداقلی بگیر ندارد چرا که با کاهش حقوق سایر سطوح، مبلغی به بازنشستگان حداقلی بگیر پرداخت نمی گردد و نهایتاً حاصل این فرایند ظلمی آشکار به افرادی است که در طول مدت اشتغال آورده بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی واریز نموده اند.

اگر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هر ساله براساس نص صریح ماده 96 قانون تأمین اجتماعی اعمال شود و نظرات غیرکارشناسی در اجرای آن دخیل نگردد، دیگر نیازی به اجرای متناسب سازی نبوده و هر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان، بر اساس آورده ای که از محل حق بیمه پرداختی در زمان اشتغال در صندوق سازمان حاصل شده از حقوق و مزایای واقعی خود بهره مند می گردد و هر روشی غیر از این موجب بروز ظلم و بی عدالتی و تعدی به حقوق حقه و شرعی بازنشستگان ، ازکارافتادگان و مستمری بگیران می باشد.

شایسته است در راستای توسعه عدالت در دولت سیزدهم ، این روش نسنجیده ای که در سنوات گذشته منجر به تضییع حقوق بازنشستگان زیادی شده اصلاح و افزایش حقوق ومزایا، متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی به همه سطوح مزدی بدون هرگونه قید و شرطی اعمال گردد.    

به نمایندگی از طرف یکصد و شصت و هفت هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر کلانشهر اصفهان تقاضا مند است جهت اصلاح حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، موارد مطرح شده در این نامه مورد توجه ویژه قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ فرمایید تا افزایش حقوق این قشر با در نظر گرفتن نرخ تورم سال آینده که براساس نظر بسیاری از کارشناسان، بالاتر از نرخ تورم امسال خواهد بود تعیین و پرداخت گردد. 

با تشکر و امتنان از توجه و عنایتی که مبذول می فرمایید.

 

 

 

و من الله التوفیق

سید حسن هاشمی

رئیس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان