1401/01/08

ارسال نامه به وزیر محترم کار در خصوص افزایش حقوق

ارسال نامه به وزیر محترم کار در خصوص افزایش حقوق

جناب آقای دکتر حجت ا... عبدالملکی

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

   ضمن عرض تبریک وتهنیت بمناسبت فرارسیدن نوروز باستانی ، بهار طبیعت و تقارن زیبای آن با بهار قرآن و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی و بهره مندی کامل از فیوضات این ماه پرخیر و برکت ، باستحضار عالی می رساند افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی درابتدای هرسال با ایراداتی مواجه است که ذیلاً  تشریح می گردد:

1) براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."

2) براساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی "مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد."

اجزاء تشکیل دهنده حقوق کارگران عبارتند از "مجموع مزد ثابت و مزایای رفاهی و انگیزه ای (شامل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی و...)" که میزان افزایش آنها در ابتدای هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم سال 3) گذشته توسط شورای محترم عالی کار مشخص و اعلام   می گردد.

4) بخشی از افزایش حقوق کارگران شاغل در مزدثابت و بخش دیگری از آن در مزایای رفاهی و انگیزه ای اعمال می گردند.

5) مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران شاغل و بازنشستگان در سال 1400 بشرح زیر می باشد:

مبلغ(ریال)

شرح

شاغلین

بازنشستگان و مستمری بگیران

اختلاف

حق مسکن

4.500.000

1.500.000

3.000.000-

بن خواروبار

6.000.000

2.000.000

4.000.000-

حق عائله مندی(2فرزند)

5.310.990

1.919.926

3.391.064-

جمع

15.810.990

5.419.926

10.391.064-

 

6) مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران شاغل در سال 1401 باستناد مصوبه شورای عالی کار بشرح زیر می باشد:

 

                           مبلغ(ریال) 

شرح

شاغلین

بازنشستگان ومستمری بگیران

حق مسکن

6.500.000

نامشخص

بن خواروبار

8.500.000

نامشخص

حق عائله مندی(2 فرزند)

8.359.500

نامشخص

جمع

23.359.500

نامشخص

 

7) بدلیل وجود اختلاف زیاد بین مبالغ مزایای رفاهی و انگیزه ای برای کارگران شاغل و بازنشستگان ، متأسفانه بازنشستگان و مستمری بگیران از افزایش حقوق کمتری بهره مند شده و این عامل در طی چند سال اخیر منجر به عقب ماندگی مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران  از نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی ، کوچکتر شدن سفره معیشت آنان و مغایرت با ماده 111 قانون تأمین اجتماعی شده است . 

 

با عنایت به موارد اشاره شده ، پیشنهادات زیر بحضورتان تقدیم می گردد :

1) باستناد مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و طبق روال سنوات گذشته ، پیشنهاد افزایش حقوق تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران برای سال 1401، دقیقاً منطبق با مصوبه شورای عالی کار برای کارگران شاغل(38% باضافه 5.151.660 ریال ماهیانه) ، به هیأت محترم وزیران ارائه گردد تا تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران اعم از حداقلی بگیر و سایر سطوح از افزایشی معادل کارگران شاغل بهره مند گردند و از ارائه یا اعمال هرگونه پیشنهاد سلیقه ای و غیرکارشناسی دیگری در این زمینه جلوگیری بعمل آید.

2) مزایای رفاهی و انگیزه ای(حق مسکن، بن خواروبار ، حق عائله مندی و...) برای بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز دقیقاً معادل با مقادیر مقرره برای کارگران شاغل منظور گردد تا افزایش حقوق آنان بر اساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی اعمال شده و اختلافی بین این 2 گروه ایجاد نگردد . 

3) براساس نظر و تأکیدات خداپسندانه و انسان دوستانه اخیر ریاست محترم جمهوری مبنی بر خروج تمامی آحاد جامعه از زیر خط فقر و با عنایت به اینکه هزینه های واقعی و مشهود یک بازنشسته بدلیل وجود تورم لجام گسیخته و سرسام آور،  مخارج سنگین درمان ، مسکن ، ازدواج فرزندان و ... بیش از 9 میلیون تومان در ماه می باشد، شایسته است جهت تحقق این امر حداقل حقوق هر بازنشسته و مستمری بگیر به میزان 9 میلیون تومان افزایش یابد تا سفره معیشتی سال جدید آنان از سفره سال قبل کوچکتر نشده و دغدغه های این قشر زحمتکش و رنجدیده در سالیان گذشته ، تا حدودی برطرف گردد.

 

به نمایندگی از طرف یکصد و شصت و هفت هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر کلانشهر اصفهان تقاضا مند است جهت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401 ، موارد مطرح شده در این نامه مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد تا با تحقق رضایت نسبی این عزیزان ، شاهد لبخند مخلوق و خشنودی خالق متعال از عملکرد دوران مسئولیت خویش باشیم. 

موقع را جهت اظهار تشکر و امتنان از توجه ویژه ای که مبذول می فرمایید مغتنم می شمارم.

 

 

و من الله التوفیق

سید حسن هاشمی

رئیس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان