1401/03/19

ارسال نامه به آقای دکتر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شریف شاهین شهر و میمه و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

ارسال نامه به آقای دکتر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شریف شاهین شهر و میمه و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر حسینعلی حاجی دلیگانی

نماینده محترم و پرتلاش مردم شریف شاهین شهر و میمه وعضو محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

باستحضار عالی میرساند براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی :"سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد ."

همچنین براساس ماده 111 همان قانون : "مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد عادی کارگر کمتر باشد ."

براساس اصل 85 قانون اساسی: "مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم با شورای نگهبان است علاوه براین مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد."

مدت 40 سال است که براساس مواد قانونی مذکور ، پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران براساس مصوبه شورای عالی کار برای کارگران شاغل ، توسط سازمان تأمین اجتماعی به هیأت وزیران جهت تصویب ارسال می گردد.

در سال جاری نیز سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش 4/57 درصدی برای حداقلی بگیران و افزایش 38 درصدی بعلاوه 515.164 تومان برای سایر سطوح مزدی را در تاریخ 07/02/1401 به هیأت وزیران ارائه نمود. 

متاسفانه دولت سیزدهم در اقدامی غیر قانونی و بی سابقه پس از گذشت 40 روز از زمان دریافت پیشنهاد، در یک روز تعطیل رسمی (15/03/1401) در جلسه ای غیر رسمی مفاد آن را تغییر داده و صرفاً افزایش حقوق حداقلی بگیران را به میزان 4/57 درصد و برای سایر سطوح مزدی، تا سقف 10 میلیون تومان 10% بعلاوه 650000 تومان ماهیانه و برای بالای 10 میلیون حقوق، فقط افزایش 10 درصدی را تعیین و وزیر کار را بجای سخنگوی دولت مأمور به ابلاغ آن نموده است !!!

     این اقدام دولت به دلایل زیر مورد تائید بازنشستگان ومستمری بگیرانی که در سایر سطوح مزدی ( غیر حداقلی بگیر) قرار دارند نمی باشد:

  1. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی، بین النسلی و غیر دولتی بوده که ازمحل حق بیمه پرداختی کارگران وکارفرمایان شکل گرفته و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کند و لذا تصمیماتش باید در جهت تأمین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی آن اتخاذ گردد . از این رو افرادی که حق بیمه بیشتری به سازمان پرداخته و آورده بیشتری در سازمان دارند بایستی از دریافتی بیشتری بهره مند گردند و اعمال نظر دولت بر میزان حقوق پرداختی توسط آن سازمان بویژه با داشتن نگاه خیریه ای و صدقه دهی توسط مسئولین که در سال جاری شاهد آن هستیم ،  مصداق دخالت بی جا و بی مورد می باشد.
  2. عنوان  "تصویب هیأت وزیران" که در ماده 96 قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره شده فقط درخصوص "میزان افزایش هزینه زندگی" بوده و به کل ماده 96 تعمیم نمی یابد.
  3. درچهل سال گذشته دولتها صرفاً با دیدگاه حمایتی و مراقبت از  افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای نرخ تورم( ونه کمتر از آن)، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی وتصویب قرارداده و در مفاد پیشنهاد دخالتی نداشته و اکنون که دولتمردان کشور عمدتاً تجربه کار در کمیته  امداد حضرت امام خمینی(ره) را داشته اند لازم است دیدگاه خیریه ای و صدقه دادن به بازنشستگان ، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح نموده و به آنان به چشم صاحبان اصلی سرمایه سازمان و افرادی که از دسترنج و اندوخته خود بهره می برند نظاره نمایند.
  4. نرخ تورم سال گذشته براساس اعلام مراجع رسمی تحت نظارت دولت 43 درصد و براساس واقعیتهای قابل مشاهده در جامعه بیش از 100درصد بوده و افزایش حقوق 10درصدی اختلاف فاحشی با نرخ تورم دارد و همین امر موجب کوچکتر شدن بیشتر سفره معیشت آنان و بروز خشم و کینه و بی اعتمادی آنان به مسئولین و دولت خواهد گردید.
  5. بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان اشتغال خود 30 درصد از حقوقشان را بعنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز نموده و کارکنان دولت فقط 7درصد حق بیمه پرداخت نموده اند و مقایسه این 2 قشر  اساساً اشتباه است.
  6. بازنشستگان دولت از امکانات مختلفی نظیر وام ، امکانات رفاهی ، تسهیلات دولتی  و ... بهره مند بوده در حالیکه بازنشستگان تأمین اجتماعی از این مزایا محرومند.
  7. متوسط حقوق پایه بازنشستگان دولتی از متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی بالاتر است.
  8. بازنشستگان آینه تمام نمای کارگران شاغل فعلی هستند و هرگونه ظلم و تنگ نظری به آنان ، دیدگاه شاغلین را نسبت به آینده خود تغییر خواهد داد.
  9. سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 01/01/1401 حق بیمه وصولی خود از شاغلین را بر مبنای افزایش 4/57درصدی به حقوق حداقلی بگیران و افزایش 38درصدی بعلاوه 515.164 تومان ماهیانه از سایر سطوح دریافت می نماید و بالطبع بایستی در پرداختی های خود به بازنشستگان و مستمری بگیران و ازکارافتادگان نیز این قاعده را رعایت نماید که با توجه به  پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به هیأت وزیران ، این موضوع مورد تائید هیأت امنا ، هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر محترم کار بوده و صرفاً تعدادی از مسئولین در هیأت وزیران با درک غلط از قانون با آن مخالفت ورزیده اند.

با عنایت به موارد فوق  خواسته های بازنشستگان ، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را بشرح زیر بیان میدارد:

الف-اعمال 25% باقیمانده متناسب سازی سال قبل و افزایش آن به حقوق سال جدید قبل از اعمال افزایش حقوق سال جاری.

ب-اعمال افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای افزایش حقوق شاغلین طبق مصوبه شورای عالی کار بدون هیچگونه قید وشرطی.

ج- تعیین حد و حدود اختیارات هیأت وزیران براساس ماده 96  قانون تأمین اجتماعی و عدم دخالت دولت در حقوق و مزایای بازنشستگان ومستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سالهای آینده.

درخاتمه خاطر نشان می سازد بازنشستگان ، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از نجیب ترین و فهیم ترین مردمان این سرزمین بوده و حقوق دریافتی آنان از سازمان تأمین اجتماعی که حاصل یک عمر دسترنجشان می باشد بعنوان حق شرعی و قانونی آنها و خانواده شان می باشد و به احدی اجازه نمی دهند که به این حق دست درازی و یا آن را پایمال کند و از مسئولین محترم درخواست می نمایند ظرف 10 روز آینده در فضایی آرام و منطقی و به دور از هرگونه تنش با حضور نمایندگان صنفی آنان به خواسته هایشان رسیدگی و موجبات حضور این قشر موسپید که بعنوان پدران و مادران معنوی جامعه می باشند درکف خیابانهای کشور را فراهم ننمایند و  اجازه سوء استفاده بدخواهان نظام ازمطالبه گری قانونی و به حق آنان را ندهند .

موقع را جهت اظهار تشکر و امتنان از توجه و عنایتی که مبذول می فرمایید مغتنم می شماریم.

 

 

و من الله التوفیق

 

رئیس کانون بازنشستگان شاهین شهر                         رئیس کانون بازنشستگان خمینی شهر                         رئیس کانون بازنشستگان اصفهان

             حسنعلی ترابی                                                     حسنعلی عابدی                                                   سید حسن هاشمی