1401/03/20

جلسه مشترک با حضور کانون های بازنشستگی شهرستان های: اصفهان ، خمینی شهر، شاهین شهر با نماینده محترم مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترک با حضور کانون های بازنشستگی شهرستان های: اصفهان ، خمینی شهر، شاهین شهر با نماینده محترم مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی

بازنشستگان گرامی:

در راستای پیگیری مطالبات صنفی از مبادی قانونی روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۷ صبح جلسه مشترکی با حضور کانون های بازنشستگی شهرستان های: اصفهان ، خمینی شهر، شاهین شهر  ، بنیاد شهید و جانبازان و بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی و نماینده محترم مردم خمینی شهر حجةالاسلام نقد علی در محل دفتر ایشان واقع در خمینی شهر برگزار و حاضرین به نمایندگی از طرف موکلین خود ضمن ارائه مکاتبات تنظیمی متقن به تفسیر و تشریح ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی پرداختند و ضمن اعتراض شدید به عملکرد وزیر تعاون و هیأت دولت در خصوص شیوه اجرایی ترمیم و افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری خواهان تحقق موارد مشروحه زیر شدند:

۱ - ضرورت پرداخت ۲۵٪ باقیمانده متناسب‌سازی مربوط به سال های ۹۹ و ۱۴۰۰

۲ - اجرای بدون قید و شرط مصوبه شورایعالی کار و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت ۳۸٪ باضافه ۵،۱۵۱،۶۴۰ ریال به بازنشستگان سایر سطوح

۳ - حفظ کرامت و حرمت بازنشستگان و توجه به مسائل معیشتی و درمانی آنان