1401/03/22

نامه اعتراض آمیز ریاست کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نامه اعتراض آمیز ریاست کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی

جناب آقای حجت ا... عبدالملکی

با سلام و احترام

    درپاسخ به موارد مطرح شده توسط جنابعالی در رسانه ملی در تاریخهای 15/03/1401 و 18/03/1401در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان سازمان تأمین اجتماعی که این روزها با مصوبه غیر قانونی هیأت وزیران دچار چالشهای عدیده ای شده، بدینوسیله موارد زیر را جهت آگاهی حضرتعالی و ملت شریف ایران بیان می دارد:

 1. حیات و استمرار فعالیت سازمانهای بیمه گر در کل دنیا، منوط به رعایت اصول بیمه گری و ایفای تعهدات قانونی این شرکتها نسبت به ذینفعان خود بوده و اعمال دیدگاههای خیریه ای در این سازمانها، آینده آنها را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. سازمان تأمین اجتماعی که بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای خاور میانه می باشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حیات و استقلال مالی خود را مرهون ایفای تعهدات نسبت به ذینفعان خود در ادوار گذشته می باشد. یکی از تعهدات بیمه ای سازمان، پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با  حق بیمه پرداختی در زمان اشتغال و افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس هزینه های واقعی زندگی (ماده 96 قانون تأمین اجتماعی)  می باشد که متأسفانه هیأت محترم وزیران در اقدامی غیر قانونی و بی سابقه در تصویب افزایش حقوق سال جاری ، این تعهدات قانونی سازمان را نادیده گرفته است.
 2. کتاب قانون تأمین اجتماعی که جنابعالی در تاریخ 18/03/1401 آن را مستمسک خود جهت توجیه اقدام غیرقانونی هیأت وزیران قراردادید، بعنوان مرجع مورد استناد بازنشستگان بوده و تفسیر مواد قانونی آن نیاز به اظهار نظر افراد حقوقدان و خبره داشته و برداشتهای شخصی و سلیقه ای افراد ناآگاه و مغرض و پایمال نمودن تعمدی حقوق قانونی تعداد زیادی از هموطنانی که عمر وجوانی خود را در راه آبادانی این کشور صرف  نموده اند، اقدامی غیر قانونی، غیرشرعی، غیر اخلاقی و غیر انسانی می باشد که علاوه بر عقوبت دنیوی ، مصداق بارز پایمال نمودن حق الناس و مستوجب عذاب الهی می باشد.
 3. بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد".

نکات مهم و قابل توجه در ماده فوق عبارتند از:

- "کلیه مستمری های بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و مجموع مستری بازماندگان"

 -"مقدار افزایش هزینه زندگی" 

 -" به همان نسبت" . 

آیا هیأت وزیران در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به این واژه ها دقت نموده یا بصورت مصلحتی چشم خود را روی آنها بسته است.

 1. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی، بین النسلی و غیر دولتی بوده که ازمحل حق بیمه پرداختی کارگران وکارفرمایان شکل گرفته و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کند و لذا تصمیماتش باید در جهت تأمین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی آن اتخاذ گردد. بر این اساس افرادی که حق بیمه بیشتری به سازمان پرداخته و آورده بیشتری در سازمان دارند بایستی از دریافتی بیشتری بهره مند گردند و اعمال نظر دولت بر میزان حقوق پرداختی توسط آن سازمان بویژه با داشتن نگاه خیریه ای و صدقه دهی توسط مسئولین که در سال جاری شاهد آن هستیم، مصداق دخالت بی جا، بی مورد و تحقیر آمیز نسبت به بازنشستگان می باشد. 
 2. در چهل سال گذشته دولتها صرفاً با دیدگاه حمایتی و مراقبت از  افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای نرخ تورم ( ونه کمتر از آن)، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی وتصویب قرارداده و در مفاد پیشنهاد دخالتی نداشته و اکنون که دولتمردان کشور عمدتاً تجربه کار در کمیته  امداد حضرت امام خمینی(ره) را داشته اند لازم است دیدگاه خیریه ای و صدقه دادن به بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح نموده و به آنان به چشم صاحبان اصلی سرمایه سازمان و افرادی که از دسترنج و اندوخته خود بهره می برند بنگرند نه افراد صدقه بگیر!!!
 3. نرخ تورم سال گذشته براساس اعلام مراجع رسمی تحت نظارت دولت 43 درصد و براساس واقعیتهای قابل مشاهده در جامعه بیش از 100 درصد بوده و افزایش حقوق 10درصدی اختلاف فاحشی با نرخ تورم دارد و همین امر موجب کوچکتر شدن بیشتر سفره معیشت مردم بویژه بازنشستگان ، مستمری بگیران و بروز خشم و کینه و بی اعتمادی آنان به مسئولین و دولت خواهد گردید.
 4. سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 01/01/1401 حق بیمه وصولی خود از شاغلین را بر مبنای افزایش 4/57 درصدی به حقوق حداقلی بگیران و افزایش 38 درصدی بعلاوه 515.164 تومان ماهیانه از سایر سطوح دریافت می نماید و بالطبع بایستی در پرداختی های خود به بازنشستگان و مستمری بگیران و ازکارافتادگان نیز این قاعده را رعایت نماید که با توجه به  پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به هیأت وزیران ، این موضوع مورد تائید هیأت امنا ، هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و خود جنابعالی بوده و صرفاً تعدادی از مسئولین در هیأت وزیران با درک غلط از قانون با آن مخالفت ورزیده اند. 
 5. در مصاحبه خود در تاریخ 15/03/1401 بیان داشتید که افزایش حقوق کارگران شاغل براساس مصوبه شورای عالی کار  منجر به تقویت قدرت خرید آنان و رونق کسب و کار می شود و در بخش دیگری از این نمایش بیان داشتید که افزایش حقوق بازنشستگان براساس همان مصوبه منجر به افزایش نرخ تورم می شود !!! این 2 گانه گویی شما گوش هر شنونده عاقلی را آزار میدهد.
 6. در بخشی از بیانات خود بیان نمودید این تصمیم جهت جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شده است. آیا بهتر نیست دولت بجای دلسوزی بی مورد و عوام فریبانه و برداشت از سفره بازنشستگان ، بدهی بیش از 480 هزار میلیارد تومانی خود به آن سازمان را بپردازد تا سازمان بتواند خدمات بیشتری به ذینفعان خود ارائه نموده و از ورشکستگی آن جلوگیری گردد؟ 
 7. صحبتهای جنابعالی در رسانه ملی بصورت کاملاً یکطرفه و بدون حضور یکنفرکارشناس و مطلع از مسائل قانونی و صرفاً جهت توجیه اقدام غیر قانونی هیأت وزیران بوده و مصداق بارز یکطرفه به قضاوت رفتن است که بازنشستگان این موضوع را برنمی تابند. 
 8. بازنشستگان آینه تمام نمای کارگران شاغل فعلی هستند و هرگونه ظلم و تنگ نظری به آنان و نادیده گرفتن قانون، دیدگاه شاغلین را نسبت به آینده خود تغییر داده و آینده سازمان را با چالشهای جدی مواجه خواهد نمود.

     با عنایت به موارد فوق  خواسته های بازنشستگان ، مستمری بگیران و ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را بشرح زیر بیان می دارد:

الف-اعمال 25% باقیمانده متناسب سازی سال قبل و افزایش آن به حقوق سال جدید قبل از اعمال افزایش حقوق سال جاری. 

ب-اعمال افزایش حقوق بازنشستگان برمبنای افزایش حقوق شاغلین طبق مصوبه شورای عالی کار بدون هرگونه قید وشرطی. 

ج- تعیین حد و حدود اختیارات هیأت وزیران براساس ماده 96  قانون تأمین اجتماعی و عدم دخالت دولت در حقوق و مزایای بازنشستگان ومستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سالهای آینده.

د-حفظ حرمت وکرامت بازنشستگان و مستمری بگیران بعنوان پدران و مادران معنوی جامعه و پرهیز از هرگونه نگاه تحقیر آمیز به آنان.

در خاتمه خاطر نشان می سازد بازنشستگان ، مستمری بگیران و از کارافتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از نجیب ترین و فهیم ترین مردمان این سرزمین بوده و حقوق دریافتی آنان از سازمان تأمین اجتماعی که حاصل یک عمر دسترنجشان می باشد بعنوان حق شرعی و قانونی آنها و خانواده شان و حلال تر از شیر مادرشان می باشد و به احدی اجازه نمی دهند که به این حق دست درازی و یا آن را پایمال کند و از مسئولین درخواست می نمایند دراسرع وقت در فضایی آرام و منطقی و به دور از هرگونه تنش با حضور نمایندگان صنفی آنان به خواسته هایشان رسیدگی و موجبات حضور این قشر مو سپید و سالخورده درکف خیابانهای کشور و سوء استفاده بدخواهان ازمطالبه گری قانونی و به حق آنان را ندهند .

"من آن چه شرط بلاغست با تو میگویم                            توخواه از سخنم پند بگیر و خواه ملال"

                                                     

و من الله التوفیق

سید حسن هاشمی

رئیس کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان                   

 

رونوشت:

 • جناب آقای دکتر مقتدائی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر طغیانی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر بانکی پورفرد نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای حجت الاسلام دکتر میرزایی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • سرکار خانم دکتر شیخی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شاهین شهر و میمه وعضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای حجت الاسلام نقدعلی نماینده محترم مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • سرکار خانم دکتر الهام آزاد نماینده محترم مردم نائین در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب آقای مهندس رحمانی دبیر محترم جامعه اسلامی کارگران جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • رئیس محترم اداره اطلاعات استان اصفهان جهت استحضار .
 • جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضارو پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر علی بابایی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضارو پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر عباس گودرزی نایب رئیس دوم محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضارو پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر سید کریم حسینی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضارو پیگیری لازم.
 • جناب آقای دکتر مجید انصاری سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری لازم.
 • جناب اقای دکتر مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان جهت استحضار و پیگیری لازم.